Stråholmen

Uthavn Stråholmen.png

Bruk bergkiler og legg anker ca retning av grønn strek

Lokasjon:  Like nord øst for Hellesøya på øst siden i Sandefjordsfjorden

Innseiling: Bra dybde stort sett på vestsiden. Forsiktig inn mot land

20180531_175328.jpg

Stråholmen – ligger her på anker inn mot det nordlige merket på øverste bilde

Stråholmen er en liten holme på østsiden av Sandefjordsfjorden. Det er en privat hytte på østsiden av den, men på vestsiden kan man kose seg i fred. En koselig liten plass å ligge på anker mot med en liten «strand» på begge punktene som er markert. På rolige dager uten bølger kan dette være et godt alternativ om det er for mye folk og båter på andre nærliggende steder om du vil ha litt fred. Det er veldig sjelden det er noen på denne plassen. Ikke spesielt egnet for de minste barna.

PS! Det er veldig godt sjøørretfiske rundt hele holmen.